cs

pamětní knihy sportovní haly 1971-76

pamětní knihy sportovní haly 1971-76

   

Historii sportovní haly a hlavně její činnost v minulosti naši předchůdci zaznamenávali do pamětních knih. Čtyři knihy přežili povodeň 2002 v jedné domácnosti. Bohužel, knihy uložené ve sportovní hale, roky 1977-89 se všechny rozmočili a po vysušení nebyli čitelné.

Máme radost, že se k nám knihy dostaly a uhradili jsme jejich digitalizaci a originály byly předány do nově vznikajícího muzea Podřipského sportu.  

1.kniha 1969-71 - zatím nenalezena

2.kniha 1971-72 http://localhost:58405/offline/index.html

3.kniha 1973 http://localhost:58686/offline/index.html

4.kniha 1974-75 http://localhost:58780/offline/index.html

5.kniha 1975-76 http://localhost:58799/offline/index.html 

Ostatní knihy byly zřejmě zničeny.  Pokud doma vlastníte jakoukoli památku na Sportovní halu Pod Lipou - rádi si jí zapůjčíme k digitalizaci.

Novinky

  • video - CYKLOTOULKY

    SPORTHOTEL BK a CYKLOKEMP BK v Cyklotoulkách z Roudnice